Chính sách bảo mật


Sửa đổi lần cuối: Ngày 21 tháng 10 năm 2017

Nhiệm vụ của chúng tôi là tôn trọng thông tin của bạn. Khi chúng tôi bắt đầu mobiTalk, chúng tôi xây dựng dịch vụ của mình với ý niệm mạnh mẽ về việc bảo mật thông tin khách hàng.

Tin nhắn của bạn là của bạn, và chúng tôi không được quyền đọc chúng. Chúng tôi xây dựng chính sách bảo mật, mã hóa dữ liệu và các tính năng bảo mật khác trong mobiTalk. Khi tin nhắn của bạn được mã hóa dữ liệu, chúng tôi và các bên thứ 3 không thể đọc được chúng.

MobiTalk cung cấp dịch vụ nhắn tin, gọi thoại và các dịch vụ khác cho người dùng. Chính sách bảo mật MobiTalk giải thích phương thức thông tin của chúng tôi (bao gồm cả tin nhắn). Ví dụ, chúng tôi nói về những thông tin chúng tôi thu thập được và chúng ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Đồng thời, chúng tôi cũng giải thích các bước chúng tôi tiến hành để bảo vệ thông tin của bạn.

Khi chúng tôi nói “mobiTalk”, “của chúng tôi”, “chúng tôi” hay “chúng ta”, nghĩa là chúng tôi đang nói về mobiTalk. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, chính sách bảo mật (“Chính sách bảo mật”) này được áp dụng cho tất cả các ứng dụng, dịch vụ, tính năng, phần mềm và website (đồng thời, “Dịch vụ”).


Về dịch vụ của chúng tôi


Đăng kí. Bạn phải đăng kí để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, sử dụng thông tin chính xác, cung cấp số điện thoại hiện tại, và nếu có thay đổi, hãy cập nhật số điện thoại mới bằng tính năng thay đổi số điện thoại trong ứng dụng. Bạn đồng ý nhận tin nhắn, hoặc điện thoại (từ chúng tôi hoặc bên nhà cung cấp thứ 3) thông báo mã số để đăng kí dịch vụ.

Danh bạ. Bạn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của người dùng mobiTalk có trong danh bạ của bạn. Bạn xác nhận bạn có đủ thẩm quyền để cung cấp những số điện thoại trên để cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình.

Tuổi. Bạn phải ít nhất trên 13 tuổi mới được sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn chưa đủ tuổi để chấp nhận quy định của chúng tôi tại Việt Nam, gia đình hoặc người bảo hộ phải thay mặt bạn chấp nhận các quy định trên.

Thiết bị và phần mềm. Bạn phải có thiết bị, phần mềm và kết nối dữ liệu để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cung cấp những thứ trên. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, bạn bằng lòng tải và cài đặt những cập nhật mới nhất, bao gồm cập nhật tự động.

Thuế và phí. Bạn chịu trách nhiệm chi trả chi phí dữ liệu và các loại thuế, phí khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn. Chúng tôi có thể tính phí dịch vụ, bao gồm thuế hiện hành. Chúng tôi có thể từ chối hoặc hủy các yêu cầu. Chúng tôi không hoàn lại phí dịch vụ, ngoại trừ những khoản theo yêu cầu của pháp luật.


Thông tin chúng tôi thu thập


MobiTalk nhận hoặc thu thập thông tin trong quá trình điều hành và cung cấp dịch vụ, bao gồm khi bạn cài đặt, truy cập hoặc sử dụng dịch vụ.


Thông tin chúng tôi cung cấp


Thông tin tài khoản của bạn. Bạn cung cấp số điện thoại để tạo tài khoản mobiTalk. Bạn cung cấp thường xuyên cho chúng tôi thông tin số điện thoại của người dùng mobiTalk trong danh bạ của bạn. Bạn xác nhận bạn có đủ thẩm quyền để cung cấp những số điện thoại trên. Bạn có thể thêm các thông tin khác vào tài khoản của mình, ví dụ như tên đại diện, hình ảnh đại diện, ngày sinh và tin nhắn trạng thái.

Tin nhắn của bạn. Chúng tôi mặc định mã hóa dữ liệu cho dịch vụ của mình, Mã hóa dữ liệu nghĩa là tin nhắn của bạn được mã hóa để ngăn cản việc chúng tôi hay bên thứ 3 có thể đọc chúng.

Kết nối của bạn. Để giúp bạn tổ chức việc giao tiếp với người khác, chúng tôi có thể lập nên 1 danh sách địa chỉ liên lạc yêu thích của bạn, và bạn có thể tự tạo, tham gia hoặc được thêm vào các nhóm, các danh sách phát sóng, và các nhóm, danh sách kết nối đến thông tin tài khoản của bạn.

Hỗ trợ khách hàng. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm bản sao tin nhắn, và phương thức liên lạc với bạn, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn. Ví dụ, bạn có thể gửi cho chúng tôi một email với thông tin liên quan đến tính năng của ứng dụng, hoặc các vấn đề phát sinh khác.


Thông tin thu thập tự động


Thông tin sử dụng và nhật kí. Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến dịch vụ, thông tin sự cố và tính năng. Nó bao gồm thông tin về hoạt động của bạn (ví dụ như bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi như thế nào, bạn tương tác với người dùng khác như thế nào, tương tự như thế), nhật kí tài liệu, thông tin sự cố, lỗi, trang mạng, và các nhật kí, báo cáo tính năng.

Thông tin thiết bị và kết nối. Chúng tôi thu thập thông tin thiết bị khi bạn cài đặt, truy cập hoặc sử dụng dịch vụ. Nó bao gồm các thông tin như mẫu phần cứng, hệ điều hành, thông tin trình duyệt, địa chỉ IP, thông tin mạng di động, bao gồm cả số điện thoại.

Cookie. Chúng tôi sử dụng cookie để điều hành và cung cấp dịch vụ, bao gồm cung cấp những dịch vụ dựa trên nền tảng web, nâng cao trải nghiệm của bạn, hiểu rõ dịch vụ được sử dụng như thế nào, và tùy chỉnh dịch vụ của mình. Ví dụ, chúng tôi dùng cookie để cung cấp mobiTalk phiên bản dành cho web, và những dịch vụ dựa trên nền tảng web khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để biết được những câu hỏi nào thường gặp nhất và đưa đến cho bạn nội dung liên quan đến dịch vụ của mình. Đồng thời, chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để ghi nhớ lựa chọn của bạn, nhằm tùy chỉnh dịch vụ của mình phù hợp với bạn.


Thông tin bên thứ 3


MobiTalk sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ 3 trừ khi có sự chấp thuận của bạn hoặc yêu cầu pháp lý.

Nếu một dịch vụ trong mobiTalk được cung cấp bởi bên thứ 3, thông tin cá nhân của bạn sẽ được cung cấp cho bên thứ 3 trong trường hợp có sự chấp thuận của bạn như một điều khoản để sử dụng dịch vụ.


Cách chúng tôi sử dụng thông tin


Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để điều hành, cung cấp, cải thiện, thấu hiểu, tùy chỉnh, hỗ trợ và quảng cáo dịch vụ của mình.

Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi điều hành và cung cấp dịch vụ của mình, bao gồm hỗ trợ khách hàng, và cải thiện, sửa đổi, tùy chỉnh dịch vụ của mình. Chúng tôi hiểu cách mọi người sử dụng dịch vụ của mình, phân tích và sử dụng thông tin mình có để đánh giá, và cải thiện dịch vụ, nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm dịch vụ, tính năng mới, và quản lý hoạt động xử lí sự cố. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để phản hồi tới bạn khi bạn liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để điều hành, cung cấp, cải thiện, thấu hiểu và tùy chỉnh dịch vụ của mình.

An ninh thông tin. Chúng tôi xác minh tài khoản và hoạt động, và tăng cường an ninh thông tin trong và ngoài dịch vụ của mình, ví dụ như điều tra các hoạt động đáng ngờ hoặc vi phạm quy định của chúng tôi, để đảm bảo rằng dịch vụ của mình đang được sử dụng 1 cách hợp pháp.

Liên lạc liên quan đến Dịch vụ. Chúng tôi chia sẻ với bạn về dịch vụ và tính năng của mình, và cho bạn biết về quy định và chính sách của chúng tôi và các cập nhật quan trọng khác.


Thông tin bạn và chúng tôi chia sẻ


Bạn chia sẻ thông tin của mình, sử dụng và kết nối thông qua dịch vụ của chúng tôi, và chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn để điều hành, cung cấp, cải thiện, thấu hiểu, tùy chỉnh, hỗ trợ và quảng cáo dịch vụ của mình.

Thông tin tài khoản. Số điện thoại, tên đại diện, ảnh đại diện, ngày sinh, tin nhắn trạng thái của bạn có thể hiển thị tới tất cả người dùng dịch vụ, tuy nhiên bạn có thể cài đặt cấu hình để điều chỉnh việc thông tin có thể hiển thị tới người dùng nào.

Địa chỉ liên lạc của bạn và người khác. Người dùng mà bạn kết nối có thể lưu trữ hoặc chia sẻ lại thông tin của bạn (bao gồm số điện thoại hoặc tin nhắn) cho người khác trong hoặc ngoài dịch vụ. Bạn có thể cài đặt hoặc chặn một số tính năng trong dịch vụ của chúng tôi để quản lý người dùng bạn kết nối và thông tin bạn chia sẻ.


Chuyển nhượng, thay đổi và chuyển quyền kiểm soát


Tất cả mọi quyền và nghĩa vụ trong chính sách bảo mật có thể được chuyển nhượng bởi chúng tôi hoặc công ty thành viên của chúng tôi, liên quan đến việc sát nhập, mua lại, tái cơ cấu, hoặc bán tài sản, hoặc bởi hoạt động của luật pháp, hoặc bằng các lí do khác, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho bất cứ công ty thành viên, tổ chức thừa kế hoặc chủ sở hữu mới của chúng tôi.


Quản lý thông tin của bạn


Nếu bạn muốn quản lý, thay đổi, giới hạn hoặc xóa thông tin của mình, chúng tôi cho phép bạn làm điều đó thông qua các công cụ dưới đây:

Cài đặt dịch cụ. Bạn có thể thay đổi cài đặt dịch vụ để quản lý thông tin hiển thị cho người dùng khác. Bạn có thể quản lý địa chỉ liên lạc, nhóm, danh sách phát sóng hoặc dùng tính năng chặn để quản lý người dùng mà bạn kết nối.

Thay đổi số điện thoại, tên và ảnh đại diện, tin nhắn trạng thái. Bạn phải thay đổi số điện thoại sử dụng tính năng thay đổi số điện thoại bên trong ứng dụng, và chuyển tài khoản của bạn sang số điện thoại mới. Bạn cũng có thể thay đổi tên đại diện, ảnh đại diện và tin nhắn trạng thái bất cứ lúc nào.

Xóa tài khoản mobiTalk của bạn. Bạn có thể xóa tài khoản mobiTalk bất cứ lúc nào bằng tính năng xóa tài khoản trong ứng dụng (bao gồm nếu bạn muốn hủy bỏ sự chấp thuận của bạn đối với việc sử dụng thông tin của chúng tôi). Nhớ rằng, khi bạn xóa tài khoản của mình, nó không ảnh hưởng đến thông tin của người dùng khác liên quan đến bạn, ví dụ như bản sao của tin nhắn bạn đã gửi đến họ.


Luật và bảo vệ


Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, bảo quản và chia sẻ thông tin của bạn nếu chúng tôi thiện chí tin rằng điều đó là cần thiết để: (a) đáp ứng theo luật pháp hoặc quy định hiện hành, theo quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ; (b) thực thi điều khoản của chúng tôi hoặc bất cứ điều khoản hay quy định hiện hành nào, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn; (c) phát hiện, điều tra, ngăn chặn, và giải quyết gian lận hay bất cứ hoạt động bất hợp pháp khác, vì lí do an ninh hoặc các vấn đề kĩ thuật; hoặc (d) bảo vệ quyền lợi, tài sản, sự an toàn của người dùng mobiTalk hoặc người khác.


Cập nhật chính sách của chúng tôi


Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật chính sách bảo mật. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự sửa đổi, và cập nhật ngày “Sửa đổi lần cuối” trên đầu của chính sách bảo mật. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ được hiểu như sự chấp thuận chính sách bảo mật mới đã được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với chính sách bảo mật mới được sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin hãy kiểm tra chính sách bảo mật thường xuyên.


Liên hệ


Nếu bạn có câu hỏi về chính sách bảo mật, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email.
yourmobitalk@gmail.commobitalklogo

Chính sách bảo mật            © 2017 Bluemango JSC.